N-pennut

 

Pennut ovat syntyneet 15.4.16

Nacke Nanfanione, SOM o, poika/boy
Nesso Nem, SOM o, poika/boy
Nino Nicostrato, SOM o, poika/boy
Neffi Nerea, SOM o, tyttö/girl,
Norton Norberto, SOM o, poika/boy

emo: SC eAmbra Eminente ”Ambra”
isä: AT*ArunaGuban Geronimo ”Momo”

Neffi