V-pennut

Emo: GIC Amajan Serenissima  Serafina ”Tyyne” SOM o
Isä: SC Amajan Norton Norberto, DVM, SOM o 

syntyneet 04.03.2021

Vittore Vigberto SOM o uros/male

Velma Vagabonda  SOM o naaras/female

Viola Viviana SOM o naaras/female